Imeachtaí

Daonlathas i ngníomh
 •  
  Ag cosaint an daonlathais: Seasfaimid leis an Úcráin chomh fada agus is gá
 •  
  Comhionannas inscne: Beidh deis chothrom ag mná poist shinsearacha a bhaint amach
 •  
  Neamhspleáchas fuinnimh: ag cur le neamhspléachas na hEorpa ar bhreosla na Rúise
 •  
  Tús áite don tsláinte: Ullamh le réitigh ar ghéarchéimeanna sláinte na todhchaí
 •  
  Maidir le gach oibrí: Íosphá níos cothroime faoi dheireadh 2024 ar a dhéanaí
 •  
  Sábháilteacht idirlín: Cosc ar fhógraí a bhíonn dírithe ar leanaí
 •  
  Comhaontú bainte amach: Is oibleagáid cheangailteach anois é neodracht aeráide a bhaint amach faoi 2050
 •  
  Aontaithe ar son na slándála: Cumas níos láidre ag Europol chun coireacht eagraithe a chomhrac
 
 

Feisirí, comhlachtaí agus gníomhaíochtaí