Avvenimenti

Demokrazija fl-azzjoni
 •  
  ID-DIFIŻA TAD-DEMOKRAZIJA: AĦNA SER INSOSTNU LILL-UKRAJNA SAKEMM IKUN MEĦTIEĠ
 •  
  AVVANZ KRUĊJALI: IN-NISA SE JKOLLHOM ĊANS ĠUST FL-OGĦLA IMPJIEGI
 •  
  L-INDIPENDENZA TAL-ENERĠIJA: NIBNU L-AWTONOMIJA TAL-EWROPA MILL-FJUWIL RUSSU
 •  
  IS-SAĦĦA L-EWWEL: LESTI B’SOLUZZJONIJIET GĦAL KRIŻIJIET TAS-SAĦĦA FUTURI
 •  
  GĦALL-ĦADDIEMA KOLLHA: PAGI MINIMI AKTAR ĠUSTI SA MHUX AKTAR TARD MINN TMIEM L-2024
 •  
  INTERNET SIGUR: PROJBIZZJONIJIET FUQ REKLAMI MMIRATI LEJN IT-TFAL
 •  
  IL-FTEHIM MILĦUQ: IN-NEWTRALITÀ KLIMATIKA SAL-2050 ISSA HIJA OBBLIGU VINKOLANTI
 •  
  UNITI GĦAS-SIGURTÀ: L-EUROPOL TIKSEB AKTAR SETGĦA FIL-ĠLIEDA KONTRA L-KRIMINALITÀ ORGANIZZATA
 
 

Il-Membri, il-korpi u l-attivitajiet