Üritused

Demokraatia on tegudes
 •  
  Demokraatia kaitse: toetame Ukrainat nii kaua, kui vaja
 •  
  Sooline võrdsus: rohkem naisi tippametitesse
 •  
  Energiasõltumatus: loobume Venemaa kütustest
 •  
  Tervishoid: oleme valmis tulevasteks tervisekriisideks
 •  
  Töötajate õigused: õiglasem alampalk hiljemalt 2024. aasta lõpuks
 •  
  Veebiturvalisus: keelame lastele suunatud reklaami
 •  
  Siduv kliimalepe: Euroopa 2050. aastaks kliimaneutraalseks
 •  
  Turvaline Euroopa: Europolile suuremad volitused organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemiseks
 
 

Parlamendi ülesehitus  

 

Euroopa Parlament

Euroopa Parlament on ainus ELi
otsevalitav institutsioon.
Selle 705 liiget esindavad Sind.