Podujatia

Demokracia v praxi
 •  
  Ochrana demokracie: budeme podporovať Ukrajinu tak dlho, ako to bude potrebné
 •  
  Posun vpred: rovnaké príležitosti pre ženy vo vrcholových pozíciách
 •  
  Energetická samostatnosť: európska nezávislosť od ruských palív
 •  
  Zdravie na prvom mieste: pripravení na budúce zdravotnícke krízy
 •  
  Všetkým zamestnancom: spravodlivejšia minimálna mzda najneskôr do konca roku 2024
 •  
  Bezpečný internet: zákaz reklamy cielenej na deti
 •  
  Dohoda dosiahnutá: klimatická neutralita do roku 2050 je záväzná
 •  
  Spoločne pre bezpečnosť: silnejší EUROPOL v boji proti organizovanému zločinu
 
 

Poslanci, orgány a činnosť EP